Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Praktyce Lekarza Rodzinnego „FAMILIA” , powinni złożyć wypełnione i podpisane deklaracje w Naszej placówce.

Poniżej znajdziecie Państwo wzory deklaracji przygotowane do wydrukowania i wypełnienia

Deklaracje do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Deklaracje do Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Deklaracje do Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ