jest zapewniona w:

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ŚWIDNIK, UL. LEŚMIANA 4 („Stary szpital”)
Soboty, niedziele, święta (całą dobę)
Poniedziałek – piątek od 18:00 do 08:00

TELEFONY KONTAKTOWE:

PORADY AMBULATORYJNE I TELEFONICZNE PIELĘGNIARSKIE:

81 751 56 29

PORADY AMBULATORYJNE I TELEFONICZNE LEKARSKIE:

81 751 40 02
81 751 57 36

ZESPÓŁ WYJAZDOWY :

PIELĘGNIARKA: 885 105 655
LEKARZ: 885 105 755

TELEFONY ALARMOWE:

999
112