Programy profilaktyczne realizowane w Praktyce Lekarza Rodzinnego”Familia”s.c.:

Profilaktyka chorób układu krążenia

Program adresowany jest do osób które:

 • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
 •  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
  • nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
  • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
  • palenie tytoniu,
  • niska aktywność ruchowa,
  • nadwaga i otyłość,
  • upośledzona tolerancja glukozy,
  • wzrost stężenia fibrynogenu,
  • wzrost stężenia kwasu moczowego,
  • nadmierny stres,
  • nieracjonalne odżywianie,
  • płeć męska,
  • obciążenia genetyczne.

Profilaktyka gruźlicy

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Praktyka Lekarza Rodzinnego „Familia” bierze udział w projekcie :

Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”

Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Wyżej wskazany cel zostanie zrealizowany m. in. poprzez testowanie i wdrożenie do praktyki szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej wykrywania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (w oparciu o utworzony Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, w strukturze SPSK Nr 4 w Lublinie), by zapobiec chorobie, która jest przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo zaplanowano działania edukacyjne dla personelu medycznego oraz akcje edukacyjne (edukacja zdrowotna) dla pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami:
RZS – PLAKAT 1
RZS – PLAKAT 2
RZS – Informacja dla pacjenta – ankieta

Realizujemy świadczenia medyczne bezpłatnie dla naszych pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.

W ramach sprawowanej opieki udzielamy świadczeń w zakresie:

 • medycyny rodzinnej

 • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

 • diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej

 • badań profilaktycznych

 • promocji zdrowia

Współpracujemy z:

 • pielęgniarką w środowisku wychowania i nauczania

 • położną środowiskowo-rodzinną

 • pielęgniarką sprawującą opiekę długoterminową.